Přeskočit navigaci.
Domů
Netrapte se tím, co umíme my...

Databáze adresátů

Ať už jednorázová či opakující se zakázka (distribuce pravidelných periodik či opakované oslovení s obchodní nabídkou) vyžaduje předání adresáře odběratelů. Pokud si zákazník vede správu adresáře sám, předává u periodických zakázek pouze změny oproti přechozí distribuci. Náš systém umožňuje import dat z řady formátů adres od textových po sešit *.xls excelu.
Předávání aktuálních databází předplatitelů mezi Vydavatelstvím IN s.r.o. a vydavatelem příslušného titulu probíhá zpravidla elektronicky pomocí e-mailu. Náš systém preferuje jednorázové předání celého seznamu čtenářů a následně předávání změn jednotlivých objednávek. V případě vrácení zásilky z důvodu změny adresy či úmrtí adresáta informujeme vydavatele časopisu o této skutečnosti.