Přeskočit navigaci.
Domů
Netrapte se tím, co umíme my...

Evidence darů či předplatného

Vydavatelství IN s.r.o. umožňuje svým klientům podrobnou evidenci finančních položek zaslaných čtenáři na základě přiložené složenky.
Jedna z možností je evidovat finanční položky na bankovním účtě vydavatele časopisu. K této službě je třeba předat podklady buď formou elektronického výpisu či kopií papírového výpisu. Vydavatelství IN s.r.o. platební položky zpracuje a na základě bankovních symbolů přiřadí příslušným adresátům z databáze předplatitelů. Vydavateli časopisu předá dle domluvy aktuální informace o předplatném či evidenci darů. Za tyto služby účtujeme poplatek za zpracování každé položky – zpracování elektronických podkladů je výhodnější než přepisování papírových podkladů.
V některých případech je pro vydavatele časopisu výhodnější nechat čtenáře posílat dary či předplatné na účet Vydavatelství IN s.r.o. Odpadá tak předávání podkladů o bankovních položkách na vlastním účtě a Vydavatesltví IN s.r.o. má informace o zaplacení předplatného vždy aktuální (nenastane možnost, že by v den rozesílky nedošla od vydavatele časopisu aktuální informace o zaslaném předplatném a čtenář by tak nejnovější číslo nedostal). Vydavatelství IN s.r.o. předává vydavateli titulu zaslané finanční prostředky jednou souhrnnou transakcí spolu s výkazem zaslaných položek od čtenářů na účet Vydavatelství IN s.r.o. Poplatek za evidenci darů či předplatného na účtě Vydavatelství IN s.r.o. je většinou nižší než poplatek za příchozí platby na účtě vydavatele časopisu, protože používáme účty, které jsou vedeny zdarma.
V obou případech evidence darů či předplatného je možné na základě domluvy čtenářům automaticky rozesílat elektronickou poštou potvrzení o přijetí daru či předplatného na patřičný účet (za předpokladu, že Vydavatelství IN s.r.o. má k dispozici e-mailovou adresu plátce).